Special News

Health & Life

.eiag‍%hsàia kik uyÕ=‍‍ Tiqjla uqrex.d fld<j,ska yok yeá

.eñ t<j¿ j¾. w;r uqrex.dj,g ysñjkafka iqúfYaIS ia:dkhls' j;auka mrmqr wdydrh i|yd t;rï reÑl;ajhla fkdoelajqjo uqrex.d lrf,ys mj;sk rih iy..

jhi wjqreÿ 20 l ;reK fmkqula ,ndfok iajNdúl mdkhla ksjfia§u ilid .kak yeá fukak

Tn ljod fyda wid ;sfhao ;reK fjkak iaj¾Kuh mdkhla .ek' wksjd¾fhkau keye' Tn wid ke;s ksid wksjd¾fhkau fuh lshjdú' fï..

Tfí YÍrfha we;s wkjYH fïoh bj;a lsÍug ksjfiaoSu idod.;yels losu mdkhla fukak

Tfí YÍrfha we;s wkjYH fïoh oykh lsÍug fïo oyk mdkhla fukak' Tfí YÍrfha we;s wkjYH fïofhka ksoyia ùug wjYH  kï..

   Download Latest Original Sinhala MP3..
 Duka Nethe - Jude Rogans  [Downloads-1147] [Added Date-2015-09-20]
 Wasanthaya Awa - Anuradha Perera  [Downloads-1639] [Added Date-2015-09-20]
 Oyaata Maawa Epaanam - Viraj Perera  [Downloads-622] [Added Date-2015-09-20]
 Pama Wela - Damith Asanka  [Downloads-893] [Added Date-2015-09-20]
 Sithin Lanwee - Shahil Himansa & Suranji Shyamalie  [Downloads-365] [Added Date-2015-09-24]
 Kohedo Nuba - Edward Jayakody & Charitha Priyadarshani  [Downloads-266] [Added Date-2015-09-20]
 Edatath Wada Man - Somasiri Medagedara  [Downloads-2759] [Added Date-2015-09-18]
 Seda Kirilli - Keerthi Pasquel ft Samitha Mudunkotuwa  [Downloads-187] [Added Date-2015-09-18]
 Heen Wassak Bimata Bahala - Sashika Nisansala  [Downloads-218] [Added Date-2015-09-18]
 Mage Heene - Anupama Gunasekara  [Downloads-220] [Added Date-2015-09-18]